Walne Zebranie 2021 – ogłoszenie
360
post-template-default,single,single-post,postid-360,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Walne Zebranie 2021 – ogłoszenie

 

 

Walne Zebranie 2021 – ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi Intuicja– jako Organizacji Pożytku Publicznego na zebraniu własnym w dn. 15.09.2021r. podjął uchwałę o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi Intuicja” w 2021 roku (sprawozdawcze):

 • termin I – 30.09.2021, godz. 17:00.

 • termin II – 30.09.2021, godz. 17:30.

 

Miejscem organizowanego zebrania będzie sala konferencyjna na III p. Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego EMEDEA przy ulicy Bosej 15 w Poznaniu

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie zebranych członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie informacji z pracy Zarządu za okres od poprzedniego Zebrania.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
 • sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 rok,
 • sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2020,
 • sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
  1. Dyskusja na temat przedstawionych dokumentów.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 •  przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 • przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 • przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności za 2020 rok
  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania. Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi Intuicjaobecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia.

Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów.

Robocze wersje sprawozdań za 2021 rok, zostaną rozesłane do wszystkich członków naszej organizacji jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.