Jak możesz pomóc?
261
page-template-default,page,page-id-261,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wsparcia rzeczowego lub finansowego Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi „INTUICJA” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bosej 15 na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 000055870, NIP: 779 243 12 96, Regon 361535684 . Jesteśmy organizacją non profit.

POWSTALIŚMY Z MISJĄ POMOCY DZIECIOM, WSPIERAJĄC PLACÓWKI DZIAŁAJĄCE W TRZECH PODSTAWOWYCH OBSZARACH:

I. Rewalidacja i rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi na etapie przedszkolnym i szkolnym uwarunkowanymi takimi jednostkami chorobowymi jak:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, wcześniactwo, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od pierwszych tygodni życia, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu:

 • wcześniactwa
 • zaburzeń genetycznych i metabolicznych
 • wad wrodzonych i uszkodzeń centralnego układu nerwowego
 • uszkodzeń narządu zmysłu
 • zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego
 • uszkodzeń aparatu ruchowego
 • złożonej wielorakiej niepełnosprawności i obniżonego napięcia mięśniowego w osi ciała
 • zaburzeń emocjonalno – społecznych
 • innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, np. autyzm wczesnodziecięcy.

III. Badania i diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, tj. dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich, albo też władza ta została im czasowo ograniczona. Kompleksowe badania i diagnozy oparte o obserwację i testy psychologiczne dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych realizujemy bezpłatnie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wspierane przez Nas placówki edukacyjno-terapeutyczne są bezpłatnymi, niepublicznymi, specjalistycznymi i wielofunkcyjnymi placówkami przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży od pierwszych tygodni życia do 25 lat. W ramach prowadzonych zajęć rehabilitacyjno-edukacyjnych zespoły specjalistów prowadzą zarówno zajęcia indywidualne – są to zajęcia z logopedą, psychologiem, oligofrenopadagogiem i fizjoterapeutą jak i zajęcia grupowe – muzykoterapia, zajęcia plastyczne, kulinarne, dogoterapię, zajęcia w sali integracji sensorycznej oraz zajęcia polisensoryczne dostosowane do możliwości dziecka.

Za okazane wsparcie możemy zaoferować Państwu :

 • certyfikat z podziękowaniem;
 • wpis na stronę internetową http://www.intuicjastowarzyszeni.pl/ w zakładce „Wsparli Nas” oraz na stronach www wspieranych placówek.
 • post z podziękowaniem na profilu Facebook;
 • polecanie usług Państwa lub firmy;
 • podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości organizowanej prze Nas;
 • możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem „Nasz przyjaciel” w trakcie trwania imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Nas;
 • informację w mediach.

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji oraz wsparcia naszych działań.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wspieranych przez Nas placówek po uprzednim umówieniu terminu wizyty. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na wskazane w stopce niniejszego pisma dane teleadresowe.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami Neurorozwojowymi Intuicja
Regon : 361535684
NIP: 7792431296
KRS: 0000558701

Konto bankowe: 04 10901463 0000 0001 3066 8077

WSPARLI NAS